วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน